Windykacja

Windykacja bardzo częsta bywa zadaniem niezwykle trudnym. Problem ten dotyczy zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorców, którzy nie mogą odzyskać należnych im środków. Dłużnicy wykorzystują wszystkie możliwe „kruczki”, by ukryć swój majątek i nie spłacić należności. Jeżeli są Państwo ofiarą takiej sytuacji, to mamy dobrą informację – jesteśmy tu po to, by Państwu pomóc.


W jaki sposób odzyskujemy długi?

Skuteczne odzyskiwanie długów zawdzięczamy zarówno efektywnemu działaniu na drodze pozasądowej, jak i w trakcie trwania postępowania przed sądem. Zdarza się również, że w trosce o dobro Klienta, łączymy oba te elementy. Nasze działania można podzielić na kilka etapów.

Wezwanie do zapłaty

Zanim sprawa wkroczy na drogę sądową wierzyciel lub jego pełnomocnik musi wysłać dłużnikowi wezwanie do zapłaty. Wezwanie do zapłaty sporządzone przez prawnika to sygnał ostrzegawczy, na który wielu dłużników w obawie przed realnymi konsekwencjami swoich czynów reaguje natychmiastową spłatą zobowiązań.

Negocjacje z dłużnikiem

Do negocjacji przystępujemy jeżeli dłużnik nie chce lub nie jest w stanie spłacić swoich zobowiązań. Naszym atutem jest nie tylko wiedza z zakresu prawa, ale również znajomość sztuki mediacji. Jesteśmy w stanie zaproponować dłużnikowi rozwiązanie, na które przystanie i które będzie korzystne dla naszego Klienta. Wiele postępowań windykacyjnych udaje się zakończyć na tym etapie.

Sporządzenie pozwu

Czasami sprawa musi wkroczyć na drogę sądową. Na tym etapie konieczne jest uzyskanie tytułu wykonawczego. Do tego niezbędny jest wyrok sądu oraz odpowiednio przygotowany pozew. Taki pozew powinien zawierać dokumentację potwierdzającą istnienie długu oraz kopię wezwania do zapłaty. Bardzo często zdarza się, że dłużnicy wypierają się istnienia roszczenia lub twierdzą, że zaległe zobowiązania spłacili. Dzieję się tak szczególnie w sprawach związanych ze zniesieniem współwłasności, które bardzo często rozgrywają się w gronie rodzinnym.

Zgłoszenie do komornika


Po ogłoszeniu wyroku sądu i nadaniu klauzuli wykonalności sprawę przekazujemy w ręce komornika, który w pierwszej kolejności próbuje odzyskać należności bezpośrednio z konta bankowego dłużnika, a kiedy jest to niemożliwe sięga po inne możliwości – zajmuje mu nieruchomości, ruchomości lub pensję.

Dlaczego windykację należności najlepiej powierzyć prawnikom?

Jeżeli jedyną możliwością na skuteczne wyegzekwowanie długu jest wkroczenie na drogę sądową, należy pamiętać o wielu skomplikowanych procedurach i konieczności dotrzymywania terminów. Każde uchybienie na tle formalnym działa na korzyść dłużnika – opóźnia czas zapłaty, a czasami ją uniemożliwia. Po pomoc prawnika należy więc sięgnąć jak najszybciej.


Naszym Klientom pomagamy nie tylko w windykacji należności, ale również w podejmowaniu działań na rzecz zabezpieczenia roszczeń przed rozpoczęciem postępowania sądowego. Ponadto oferujemy pomoc w doradztwie w zakresie kosztów związanych z kolejnymi etapami czynności windykacyjnych, a także doradzamy w zakresie obrotu wierzytelnościami. Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w odzyskaniu długów, zapraszamy do skorzystania z naszych usług.