UsługaPomoc dla Frankowiczów

POMOC PRAWNA DLA FRANKOWICZÓW

Kancelaria Pełszyński & Rak Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych oferuje świadczenie pomocy prawnej dla „ Frankowiczów ” na przejrzystych zasadach, w oparciu o doświadczenie Kancelarii w kwestiach umów „ frankowych ” zarówno tych o charakterze indeksowanym, jak i denominowanym, nie wykluczając tych o charakterze walutowym.

„ Frankowicze ” – w języku potocznym kredytobiorcy, którzy zaciągnęli kredyty w walucie frank szwajcarski. Niewątpliwie kredyty te stanowiły bardzo atrakcyjną alternatywę do kredytów w walucie polskiej z uwagi na niski kurs franka szwajcarskiego, jak również niższe oprocentowanie w stosunku do kredytów w złotówkach. Niestety wzrost wartości franka szwajcarskiego w stosunku do złotówki znacząco wpłynął na pogorszenie sytuacji frankowiczów, których zadłużenie zwiększało się nawet o 200-300% w stosunku do kwoty, jaką pierwotnie otrzymali.

Wyróżnić należy 3 rodzaje kredytów frankowych.

Kredyt walutowy charakteryzuje się tym, że zarówno kwota zobowiązania, jak i waluta kredytu na umowie określone są w walucie obcej, wypłata kredytu i jego spłata w ratach odbywa się tak samo w walucie obcej.

Kredyt indeksowany (waloryzowany) do waluty obcej – najczęściej wybierany. Kwota zobowiązana i waluta kredytu określone są na umowie w walucie polskiej, wypłata kredytu następuje w walucie polskiej, jednak na dzień wypłaty kredytu lub transzy bank przelicza zobowiązanie na walutę, do której indeksowany jest kredyt po bieżącym kursie wymiany tej waluty, zaś kwota wyrażona w walucie obcej stanowi podstawę do wyliczenia rat kapitałowo odsetkowych. Harmonogram spłat przedstawiony zostaje w walucie obcej, natomiast spłata rat dokonywana jest w złotówkach.

Kredyt denominowany do waluty obcej cechuje się tym, że w umowie kredytowej kwota zobowiązania i waluta kredytu określone są w walucie obcej, ale wypłata następuje w polskiej walucie po przeliczeniu bieżącym kursem wymiany z dnia wypłaty. Harmonogram spłat jest przedstawiony w walucie obcej, zaś spłata rat następuje w złotówkach.

W odniesieniu do kredytów indeksowanych, podstawę roszczeń naszych klientów stanowi przede wszystkim zarzut abuzywności postanowień, które określają zasady indeksacji kwoty kredytu.

Zapisy dotyczące mechanizmu indeksacji niejako umożliwiły bankom ustalanie wysokości zobowiązania kredytobiorców w sposób uniemożliwiający poddanie się ocenie pod kątem zgodności z umową, a odnosi się to zwłaszcza do postanowień, które odsyłają do tabel kursowych poszczególnych banków w żaden sposób nie określających sposobu ustalania tych kursów.  Oprócz wyżej wspomnianego zarzutu abuzywności postanowień umowy, w sprawach dotyczących kredytów frankowych kluczowe jest także zwrócenie uwagi na nierównomierne rozłożenie ryzyka pomiędzy stronami umowy kredytowej, a także związany z tym brak informowania klientów o realnie występującym ryzyku walutowym.

Brzmi skomplikowanie, prawda? Tylko pozornie. Doświadczenie i wiedza adwokatów oraz radców prawnych naszej Kancelarii pozwalają na sprawne i skuteczne rozwiązanie problemów, jakie stanowią nie tylko klauzule abuzywne, ale również podjęcie działań w kwestii nienależnie pobranych nadpłat.

Kierując się przede wszystkim interesem naszych klientów dochodzimy w procesach sądowych:

–  odzyskania od banków nienależnie pobranych nadpłat (z tytułu stosowania niedozwolonych klauzul),

– unieważnienia umów kredytowych bądź

– przewalutowania kredytów frankowych.

Tego rodzaju procesy sądowe nie są łatwe, ale ich wygranie jest możliwe, co potwierdzają liczne orzeczenia sądów wydane na korzyść „ frankowiczów ”, m.in.: wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 8.12.2017 r., sygn. akt I ACa 565/17 (oddalenie powództwa banku – uznanie umowy za kredyt złotowy); wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 13.07.2016 r., sygn. akt I C 916/16 (nieważność, oddalenie powództwa banku o wydanie nakazu zapłaty); a także co najważniejsze Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 3 października 2019 r. w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG, w którym Trybunał orzekł, że klauzule niedozwolone powinny być usunięte z umowy kredytowej, zaś oceniając kryterium ich niezgodności z prawem należy kierować się interesem kredytobiorcy. Co więcej, Trybunał uznał, iż w przypadku, gdyby usunięte klauzule niedozwolone w zasadzie zmieniałyby zarówno charakter umowy, jak i jej główny przedmiot, wówczas przepisy Unii Europejskiej nie stoją na przeszkodzie całkowitemu unieważnieniu takiej umowy.

W pierwszej kolejności aby sprawdzić, czy znajdują się Państwo w grupie „ frankowiczów ”, którzy mogą uzyskać korzystny wynik podjętych działań sądowych należy dokonać szerokiej i często bardzo skomplikowanej analizy umowy kredytowej. Jest to pierwszy, a tym samym najważniejszy etap, który pozwoli wyeliminować ryzyko niepowodzenia, a przede wszystkim zmaksymalizować szanse korzystnego wyniku na etapie przedsądowym, jak i sądowym dla każdego „ frankowicza ”. Co najważniejsze, analizy umów dokonujemy nieodpłatnie, tak aby jak najbardziej zniwelować koszty, a zwiększyć korzyści klienta!

INDYWIDUALNE STRATEGIE PROCESOWE

Nasza Kancelaria nie tylko dokonuje analizy umowy „ frankowej ” pod kątem wystąpienia niedozwolonych postanowień umownych, ale również proponuje klientom strategie procesowe, które są dobierane indywidualnie na potrzeby każdej sprawy.

W celu zweryfikowania, czy istnieją podstawy do jakichkolwiek roszczeń w związku z kredytem „ frankowym ”, konieczna jest konsultacja z prawnikiem. Kancelaria oferuje kompleksową usługę prowadzenia sprawy kredytu frankowego.

Po zleceniu sprawy i dostarczeniu wszelkich niezbędnych dokumentów, sprawę w całości przejmuje zespół doświadczonych i wyspecjalizowanych prawników z naszej Kancelarii, którzy na każdym etapie prowadzenia sprawy na bieżąco informują klienta o jej stanie.

Kontakt

NASZE BIURA
ul. Wolności 40/24, 41-500 Chorzów
ul. Miejska 11/5, 44-200 Rybnik
E-MAIL
Chorzów: biuro@kancelaria-amp.pl
Rybnik: rybnik@kancelaria-amp.pl
TELEFON
Chorzów: 32 771 85 22
Rybnik: 664 758 562
GODZINY
Pon-Pt: 9⁰⁰ – 17⁰⁰

KontaktSkontaktuj się z nami lub wypełnij formularz

Chorzów

Rybnik

Zostaw nam wiadomość, a skontaktujemy się z Tobą

  PEŁSZYŃSKI & RAK

  Kancelaria adwokatów i radców prawnych

  ul. Wolności 40/24, 41-500 Chorzów
  +48 32 771 85 22
  biuro@kancelaria-amp.pl

  Śledź nas:

  Założycielem Kancelarii jest Adwokat Michał Pełszyński, który rozpoczął współpracę z grupą ambitnych specjalistów z dziedziny prawa i nauk pokrewnych.

  Copyright © 2021 Created by Testimo