UsługaPodział majątku

PODZIAŁ MAJĄTKU

W chwili zawarcia związku małżeńskiego, o ile wcześniej nie została zawarta „intercyza”, między małżonkami powstaje wspólność majątkowa. Oznacza to, że większość majątku zgromadzonego po ślubie (poza majątkiem osobistym) należy w równym stopniu do obojga małżonków. Sprawy jednak komplikują się, gdy dochodzi do rozwodu i konieczny jest podział majątku. Te postępowania należą do bardzo emocjonalnych i trudnych.Nasze doświadczenia wskazują jednak, że rozdzielność majątkową można ustanowić bez zbędnych emocji, a majątek podzielić z korzyścią dla siebie i swoich bliskich.

Co zaliczamy do majątku wspólnego małżonków?

Majątek wspólny małżonków stanowią dobra materialne, które zostały zgromadzone w trakcie trwania małżeństwa. Mogą to być nieruchomości, samochody, urządzenia, sprzęty AGD i RTV. Wszystkie nieruchomości i ruchomości są wspólne, nawet jeżeli zapłacił za nie tylko jeden z małżonków. Wyjątek stanowią spadki, darowizny, odszkodowania i korzyści majątkowe tytułem praw autorskich, a także dobra materialne zgromadzone przed zawarciem małżeństwa – wszystko to składa się na majątek osobisty jednego z małżonków. Wspólnotę majątkową można dowolnie rozszerzać lub ograniczać. Można to zrobić za pośrednictwem małżeńskiej umowy majątkowej, czyli „intercyzy”. Jeżeli małżonkowie dysponują takim dokumentem, to podział majątku musi uwzględniać zawarte w nim postanowienia. Intercyzę można sporządzić w dowolnym momencie trwania małżeństwa.

Kiedy jest możliwy nierówny podział majątku?

Według polskiego prawa udziały małżonków w majątku są równe, ale od tej reguły są wyjątki. Sąd może zmienić procentowy udział w majątku na wniosek jednej ze stron. W takim wniosku należy wskazać, że istnieją ku temu ważne przesłanki. Można zaliczyć do nich lekkomyślny tryb życia, uzależnienie od hazardu, ryzykowne inwestycje czy uporczywe unikanie powiększania majątku wspólnego. Taka sytuacja jest również możliwa, jeżeli wkład w majątek wspólny małżonków nastąpił w wyniku ograniczenia majątku osobistego, np. jeden z małżonków sprzedał odziedziczoną nieruchomość, by wyremontować dom, który zakupił wspólnie z drugim małżonkiem. Wnioskując o nierówny podział majątku należy pamiętać o zgromadzeniu dowodów.

Sprawa o podział majątku. Jakie może być postanowienie sądu?

Jeśli polubowne załatwienie sprawy jest niemożliwe, należy skierować sprawę do sądu, którzy może podzielić majątek poprzez:

 • podział w naturze – to rozwiązanie sprawdzi się, jeżeli małżonkowie dysponują kilkoma mieszkaniami, kilkoma samochodami, itp. (każdemu małżonkowi przypadną rzeczy podobnej lub takiej samej wartości);
 • przekazanie dóbr materialnych jednemu małżonkowi z obowiązkiem spłaty na rzecz drugiego – to rozwiązanie jest najlepsze dla osób, które mają jedną nieruchomość, jeden samochód, itp. (jeden małżonek zachowuje majątek, a drugi otrzymuje rekompensatę pieniężną);
 • egzekucję mienia i podzielenie pozyskanych środków między małżonkami przez komornika – ten sposób podziału majątku jest najmniej opłacalny i stanowczo go odradzamy.

Należy pamiętać o tym, że sprawy o podział majątku są naznaczone ogromnym ładunkiem emocjonalnym. Małżonkowie bardzo często kłócą się o rzeczy o niewielkiej wartości, np. o zastawę stołową lub żarówki. Z tego powodu najlepszą opcją jest zatrudnienie adwokata lub radcy prawnego, który wesprze Państwa na każdym etapie postępowania – począwszy od mediacji, aż po złożenie pozwu i zastępstwo procesowe. Właśnie takie usługi realizujemy w naszej Kancelarii i chętnie podzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem.

Jak doprowadzić do ugody przy podziale majątku?

Podział majątku po rozwodzie jest możliwy na drodze ugody. Taką ugodę można zawrzeć zarówno przed notariuszem, jak i przed sądem (w formie umowy majątkowej z drugim małżonkiem). Taka umowa nie może być sprzeczna z zasadami życia społecznego. Oznacza to, że nie może być zawarta pod wpływem groźby, szantażu lub nieświadomości jednego z małżonków. Korzyści z tego rozwiązania jest wiele. Przede wszystkim pozwala ono na skrócenie procesu i uniknięcie wielu przykrych emocji. Zanim jednak zdecydują się Państwo na zawarcie ugody w sprawie o podział majątku, zalecamy konsultację z prawnikiem, który przeanalizuje treść umowy i wynegocjuje dla Państwa korzystne warunki.

Kontakt

NASZE BIURA
ul. Wolności 40/24, 41-500 Chorzów
ul. Miejska 11/5, 44-200 Rybnik
E-MAIL
Chorzów: biuro@kancelaria-amp.pl
Rybnik: rybnik@kancelaria-amp.pl
TELEFON
Chorzów: 32 771 85 22
Rybnik: 664 758 562
GODZINY
Pon-Pt: 9⁰⁰ – 17⁰⁰

KontaktSkontaktuj się z nami lub wypełnij formularz

Chorzów

Rybnik

Zostaw nam wiadomość, a skontaktujemy się z Tobą

  PEŁSZYŃSKI & RAK

  Kancelaria adwokatów i radców prawnych

  ul. Wolności 40/24, 41-500 Chorzów
  +48 32 771 85 22
  biuro@kancelaria-amp.pl

  Śledź nas:

  Założycielem Kancelarii jest Adwokat Michał Pełszyński, który rozpoczął współpracę z grupą ambitnych specjalistów z dziedziny prawa i nauk pokrewnych.

  Copyright © 2021 Created by Testimo