NASZA OFERTAUSŁUGI

O nasOferujemy szeroki zakres usług

Zatrudniamy wykwalifikowanych adwokatów i radców prawnych, którzy specjalizują się w poszczególnych dziedzinach prawa. Zakres podejmowanych przez nas czynności obejmuje postępowania z zakresu prawa karnego, cywilnego, a także prawa rodzinnego. Ponadto zajmujemy się prowadzeniem spraw o upadłość konsumencką, zniesienie współwłasności i podział majątku. Można zwrócić się do nas również w sprawach związanych z prawem pracy i nieruchomościami. Zatrudnieni przez nas prawnicy udzielają porad prawnych, sporządzają umowy i opinie, a także reprezentują Klientów przed sądami i organami państwowymi, np. przed ZUS, PIP i US.

DOŚWIADCZENIE
Stawiamy na rozwój i innowacyjne rozwiązania prawne
ZAUFANIE
W naszej kancelarii każdy klient jest dla nas najważniejszy
JAKOŚĆ
Zadowolenie naszych klientów jest dla nas priorytetem
SUKCES
Zaangażowanie i nieustępliwość to nasze codzienne wytyczne
<strong>Spółki</strong>

Spółki

Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for high level iterative approaches to corporate strategy.
<strong>Windykacja</strong>

Windykacja

Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via workplace diversity and empowerment.
<strong>Pomoc dla Frankowiczów</strong>

Pomoc dla Frankowiczów

Bring to the table win-win survival strategies to ensure proactive work. At the end of the day, going forward.
<strong>Zniesienie współwłasności</strong>

Zniesienie współwłasności

Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for high level iterative approaches to corporate strategy.
<strong>Upadłość konsumencka</strong>

Upadłość konsumencka

Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via workplace diversity and empowerment.
<strong>Podział majątku</strong>

Podział majątku

Bring to the table win-win survival strategies to ensure proactive work. At the end of the day, going forward.

Czym się zajmujemy? Nasze specjalizacje:

Prawo cywilne i procedura sądowa

Reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowych i pozasądowych, w szczególności w sprawach z zakresu prawa cywilnego, prawa karnego gospodarczego i karno-skarbowego, prawa gospodarczego oraz prawa pracy, zwłaszcza przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi, organami administracji rządowej, skarbowej i samorządowej.

Równocześnie świadczymy pomoc w zakresie uczestnictwa oraz doradztwa w negocjacjach, mediacjach i innych formach postępowania ugodowego mających na celu doprowadzenie do kompromisowego rozwiązania poszczególnych spraw, bez konieczności wszczynania sporu.

W razie ziszczenia się zagrożenia potencjalnym sporem przed podjęciem czynności procesowych przeprowadzimy kompleksową analizę danego stanu faktycznego pod kątem formalnym oraz merytorycznym, w celu przedstawienia proponowanego sposobu postępowania.

Prawo nieruchomości

W ramach oferowanych usług znajduje się stała obsługa prawna na rzecz firm budowlanych oraz związanych z nieruchomościami w zakresie:

  • obrotu nieruchomościami, w szczególności: analiza stanu prawnego nieruchomości, przygotowanie i realizacja procesów inwestycyjnych (opracowanie i negocjowanie umów przedwstępnych, definitywnych, wykonawczych),
  • wykorzystania i obsługi zrealizowanych inwestycji – opracowywanie umów najmu, dzierżawy, zagadnienia dotyczące zarządu nieruchomościami.
Prawo handlowe i gospodarcze

Kancelaria oferuje kompleksową analizę przedłożonej przez Klienta problematyki.

W tym między innymi poprzez: opinie prawne, umowy, wnioski do właściwych organów państwowych.

Doradztwo dla inwestora (w szczególności prawne) i pośredniczenie w rokowaniach, reprezentowanie inwestora w postępowaniach sądowych lub przed organami administracyjnymi.

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Działalność Kancelarii w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego obejmuje całokształt spraw mających za przedmiot funkcjonowanie rodziny.

Począwszy od zawarcia związku małżeńskiego, poprzez stosunki osobiste i majątkowe między małżonkami, jak również małżonkami i dziećmi.

Oferujemy pełne doradztwo w tematyce:

  • prawnego funkcjonowania małżeństwa i jego rozpadu, ze sprawami o separację i rozwód włącznie,
  • skutków ustania związku małżeńskiego,
  • kształtowania kontaktów między rodzicami i dziećmi,
  • rozkładu ciężaru alimentacyjnego w rodzinie.
Prawo pracy

Zajmujemy się kompleksową obsługą prawną w zakresie indywidualnego prawa pracy, zapewniając profesjonalne doradztwo zarówno  w sferze stosunku pracy jak i pozapracowniczych form zatrudnienia, w szczególności w tematyce rozwiązania stosunku pracy, ochrony przed roszczeniami opartymi o mobbing i dyskryminację oraz sporów pracowniczych.

Reprezentacja Klienta w powyższym zakresie polega również na występowaniu przed organami wymiaru sprawiedliwości, jak również na opracowywaniu dokumentacji pracowniczej i uregulowań wewnętrznych, w tym umów o pracę oraz umów o zakazie konkurencji.

Prawo karne i procedura karna

Kancelaria oferuje kompleksowe usługi w zakresie prawa karnego, prawa karnego procesowego, ze szczególnym uwzględnieniem spraw karnych gospodarczych i skarbowych.

Świadczymy usługi poprzez wstępną analizę problematyki stanowiącej przedmiot danego postępowania, reprezentację  stron w procesie karnym na etapie postępowania przygotowawczego – śledztwa i dochodzenia, postępowania sądowego oraz postępowania wykonawczego.

Występujemy zarówno w roli obrońców po stronie podejrzanych i oskarżonych, jak i po stronie pokrzywdzonych, a następnie oskarżycieli posiłkowych.

Prawo administracyjne i procedura administracyjna

Ignorantia iuris nocet – nieznajomość prawa szkodzi.

Z uwagi na fakt, iż prawo administracyjne jest rozległą dziedziną prawa, zawierającą uregulowania między innymi z zakresu prawa budowlanego, oświatowego, czy też prawa ochrony środowiska,  oferujemy naszym Klientom kompleksową obsługę prawną polegającą na fachowym doradztwie prawnym, reprezentacji przed organami administracji publicznej wszystkich szczebli oraz w postępowaniach przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym

PEŁSZYŃSKI & RAK

Kancelaria adwokatów i radców prawnych

ul. Wolności 40/24, 41-500 Chorzów
+48 32 771 85 22
biuro@kancelaria-amp.pl

Śledź nas:

Założycielem Kancelarii jest Adwokat Michał Pełszyński, który rozpoczął współpracę z grupą ambitnych specjalistów z dziedziny prawa i nauk pokrewnych.

Copyright © 2021 Created by Testimo