Upadłość konsumencka

Po złożeniu wniosku o upadłość konsumencką i pomyślnym przebiegu postępowania upadłościowego istnieje możliwość częściowego lub całkowitego umorzenia długów. Sama procedura jest skomplikowana, ale warto przez nią przejść, by cieszyć się życiem bez długów. Chętnie przeprowadzimy Państwa przez ten proces.

Kto może złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Wnioski o upadłość konsumencką mogą składać osoby fizyczne, czyli wszystkie osoby nieprowadzące działalności gospodarczej. Osoby chcące ogłosić bankructwo muszą spełnić liczne kryteria. Do najważniejszych z nich zaliczamy:

  • niewypłacalność – sytuacja, w której majątek i przychód dłużnika nie pozwalają na spłatę zaległych zobowiązań;
  • niewypłacalność nie ze swojej winy – sąd oddali wniosek dłużnika, jeżeli uzna, że przyczyną jego długów jest lekkomyślny tryb życia lub ryzykowne decyzje finansowe;
  • brak wcześniejszych wniosków o upadłość – sądy oddalają wnioski osób, które w ciągu ostatnich 10 lat ubiegały się o ogłoszenie upadłości.

Każda sytuacja wymaga indywidualnego podejścia i dokładnego przeanalizowania sprawy. Udowodnienie, że niewypłacalność jest niezawiniona jest zadaniem bardzo trudnym, ale z każdym rokiem pojawia się coraz więcej takich spraw i coraz więcej z nich zostaje rozpatrzonych na korzyść dłużników.

Jeżeli chcą Państwo ogłosić upadłość konsumencką i potrzebują w tym zakresie pomocy, to chętnie zabezpieczymy Państwa interesy i pomożemy w redukcji długów. Wystarczy zadzwonić pod numer naszej siedziby w Chorzowie (+ 48 32 771 85 22) i zasięgnąć fachowej opinii.

Zapraszamy do kontaktu.