Spółki

Rozwijająca się gospodarka jest głównym czynnikiem oddziałującym na kształtowanie rynku i stosunków pomiędzy podmiotami prawa handlowego działającymi na tym rynku.

Od początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia zaobserwowaliśmy na terenie naszego Kraju wykreowanie nowych podmiotów gospodarczych, mających stworzyć profesjonalne podłoże gospodarcze oraz wprowadzanie nowych rozwiązań stanowiących odpowiedź na potrzeby związane z funkcjonowaniem na rynku.

Pojawiające się stale nowe wyzwania związane ze zmieniającymi się warunkami ekonomicznymi wymagają profesjonalnego doradztwa ukierunkowanego na prawne zabezpieczenie, z punktu widzenia podmiotu gospodarczego, jego interesów w aktualnych oraz mogących powstać w przyszłości stosunkach prawnych.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu współczesnego rynku oferujemy naszym Klientom:

  • doradztwo w zakresie wyboru najkorzystniejszej dla Klienta formy prowadzenia działalności gospodarczej z punktu widzenia prawnego i ekonomicznego, uwzględniając korzyści i minimalizując ryzyko związane z prowadzeniem działalności w określonej formie prawnej, pomoc prawną w zakresie tworzenia i reorganizacji podmiotów prawa handlowego, tj. rejestrację przedsiębiorców indywidualnych oraz spółek osobowych i kapitałowych, przekształcanie spółek, ich podział lub łączenie, kreację stosunków na zewnątrz i wewnątrz spółki poprzez sporządzanie umów zawieranych przez spółkę z podmiotami zewnętrznymi oraz umów między wspólnikami, a także statutów, regulaminów i innych aktów wewnętrznych,
  • sporządzenie opinii prawnych w przedmiocie działalności spółki,
  • doradztwo w zakresie prawa konkurencji i dobrych praktyk rynkowych,
  • reprezentację przedsiębiorców w postępowaniach cywilnych, karnych i administracyjnych,
  • stałą obsługę prawną podmiotów gospodarczych.