Czy upadłość konsumencka wstrzymuje egzekucję komorniczą?

Upadłość konsumencka

Egzekucja komornicza to proces polegający na zajęciu majątku dłużnika (nieruchomego i ruchomego) na rzecz zaciągniętych przez niego zobowiązań. Może jej dokonać komornik po uprzednim złożeniu wniosku przez wierzyciela.

Podstawą do tego jest stosowny dokument sądowy. Egzekucję najczęściej przeprowadza się z dochodu dłużnika, czyli wynagrodzenia bądź emerytury lub renty, rachunku bankowego, samochodu, sprzętu, a także mieszkania. Zdarzają się jednak przypadki, że zostaje ona wstrzymana. Warto przyjrzeć się sytuacji, gdy ogłoszona zostaje upadłość konsumencka.

Czym jest upadłość konsumencka?

Chcąc ogłosić bankructwo, należy złożyć wniosek o upadłość konsumencką. Mogą to zrobić osoby fizyczne, czyli takie, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Żeby to zrobić, należy spełnić trzy podstawowe kryteria. Pierwszym z nich jest niewypłacalność, czyli sytuacja, w której majątek i przychód dłużnika nie pozwalają na spłatę zobowiązań. Kolejną kwestią jest niewypłacalność nie ze swojej winy (na przykład lekkomyślny tryb życia). Dodatkowo osoby składające go, w ostatnich 10 latach nie mogły się o niego ubiegać. W jaki sposób orzeknięcie upadłości konsumenckiej wpływa na egzekucję komorniczą? Czy ją wstrzymuje?

Upadłość konsumencka, a egzekucja komornicza

Jeśli postępowanie w sprawie ogłoszenia upadłości konsumenckiej skończy się pomyślnie, to postępowania komornicze powinny ulec umorzeniu. Szczegółowo mówi o tym art. 146 ustawy Prawo upadłościowe „Postępowanie egzekucyjne dotyczące wierzytelności podlegającej zgłoszeniu do masy upadłości, wszczęte przed ogłoszeniem upadłości, ulega zawieszeniu z mocy prawa z dniem ogłoszenia upadłości. Postępowanie to umarza się z mocy prawa po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego nie stoi na przeszkodzie przysądzeniu własności nieruchomości, jeżeli przybicia udzielono przed ogłoszeniem upadłości, a nabywca egzekucyjny wpłaci w terminie cenę nabycia”. W praktyce oznacza to, że komornik nie będzie mógł kontynuować czynności egzekucyjnych. W dniu ogłoszenia upadłości wstrzymane zostanie również naliczanie odsetek. Istnieją oczywiście pewne odstępstwa, na przykład sytuacja, gdy nieruchomość została sprzedana na licytacji przed ogłoszeniem wyroku przez sąd. Jeśli znaleźliście się Państwo w trudnej sytuacji i potrzebujecie wsparcia z zakresu windykacji czy upadłości konsumenckiej, nasi radcy prawni służą pomocą.