Google+

Przeglądasz:

Strona głównaKancelaria
Kancelaria: Adwokat Michał Pełszyński

Opis Kancelarii

Założycielem Kancelarii jest

Adwokat Michał Pełszyński.

Idea stworzenia obecnie funkcjonującego Zespołu Kancelarii zaistniała na początku 2007 roku. Począwszy od 2010 r. rozpoczęto budowę Zespołu ambitnych profesjonalistów z poszczególnych dziedzin prawa i nauk pokrewnych.
Zdobyte doświadczenia pozwoliły na prężny rozwój Kancelarii, która w chwili obecnej swą aktywność prowadzi na terenie całego województwa śląskiego posiadając swą siedzibę w Chorzowie oraz filię w Rybniku.

Czym się zajmujemy? Nasze specjalizacje:

 • Prawo cywilne i procedura sądowa
  • Reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowych i pozasądowych, w szczególności w sprawach z zakresu prawa cywilnego, prawa karnego gospodarczego i karno-skarbowego, prawa gospodarczego oraz prawa pracy, zwłaszcza przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi, organami administracji rządowej, skarbowej i samorządowej.

   Równocześnie świadczymy pomoc w zakresie uczestnictwa oraz doradztwa w negocjacjach, mediacjach i innych formach postępowania ugodowego mających na celu doprowadzenie do kompromisowego rozwiązania poszczególnych spraw, bez konieczności wszczynania sporu.

   W razie ziszczenia się zagrożenia potencjalnym sporem przed podjęciem czynności procesowych przeprowadzimy kompleksową analizę danego stanu faktycznego pod kątem formalnym oraz merytorycznym, w celu przedstawienia proponowanego sposobu postępowania.

 • Prawo nieruchomości
  • W ramach oferowanych usług znajduje się stała obsługa prawna na rzecz firm budowlanych oraz związanych z nieruchomościami w zakresie:
   - obrotu nieruchomościami, w szczególności: analiza stanu prawnego nieruchomości, przygotowanie i realizacja procesów inwestycyjnych (opracowanie i negocjowanie umów przedwstępnych, definitywnych, wykonawczych),
   - wykorzystania i obsługi zrealizowanych inwestycji – opracowywanie umów najmu, dzierżawy, zagadnienia dotyczące zarządu nieruchomościami.

 • Prawo handlowe i gospodarcze
  • Kancelaria oferuje kompleksową analizę przedłożonej przez Klienta problematyki.

   W tym między innymi poprzez: opinie prawne, umowy, wnioski do właściwych organów państwowych.

   Doradztwo dla inwestora (w szczególności prawne) i pośredniczenie w rokowaniach, reprezentowanie inwestora w postępowaniach sądowych lub przed organami administracyjnymi.

 • Prawo rodzinne i opiekuńcze
  • Działalność Kancelarii w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego obejmuje całokształt spraw mających za przedmiot funkcjonowanie rodziny.
   Począwszy od zawarcia związku małżeńskiego, poprzez stosunki osobiste i majątkowe między małżonkami, jak również małżonkami i dziećmi.
   Oferujemy pełne doradztwo w tematyce:
   - prawnego funkcjonowania małżeństwa i jego rozpadu, ze sprawami o separację i rozwód włącznie,
   - skutków ustania związku małżeńskiego,
   - kształtowania kontaktów między rodzicami i dziećmi,
   - rozkładu ciężaru alimentacyjnego w rodzinie.

 • Prawo pracy
  • Zajmujemy się kompleksową obsługą prawną w zakresie indywidualnego prawa pracy, zapewniając profesjonalne doradztwo zarówno  w sferze stosunku pracy jak i pozapracowniczych form zatrudnienia, w szczególności w tematyce rozwiązania stosunku pracy, ochrony przed roszczeniami opartymi o mobbing i dyskryminację oraz sporów pracowniczych.

   Reprezentacja Klienta w powyższym zakresie polega również na występowaniu przed organami wymiaru sprawiedliwości, jak również na opracowywaniu dokumentacji pracowniczej i uregulowań wewnętrznych, w tym umów o pracę oraz umów o zakazie konkurencji.

 • Prawo karne i procedura karna
  • Kancelaria oferuje kompleksowe usługi w zakresie prawa karnego, prawa karnego procesowego, ze szczególnym uwzględnieniem spraw karnych gospodarczych i skarbowych.

   Świadczymy usługi poprzez wstępną analizę problematyki stanowiącej przedmiot danego postępowania, reprezentację  stron w procesie karnym na etapie postępowania przygotowawczego – śledztwa i dochodzenia, postępowania sądowego oraz postępowania wykonawczego.

   Występujemy zarówno w roli obrońców po stronie podejrzanych i oskarżonych, jak i po stronie pokrzywdzonych, a następnie oskarżycieli posiłkowych.

 • Prawo administracyjne i procedura administracyjna
  • Ignorantia iuris nocet – nieznajomość prawa szkodzi.

   Z uwagi na fakt, iż prawo administracyjne jest rozległą dziedziną prawa, zawierającą uregulowania między innymi z zakresu prawa budowlanego, oświatowego, czy też prawa ochrony środowiska,  oferujemy naszym Klientom kompleksową obsługę prawną polegającą na fachowym doradztwie prawnym, reprezentacji przed organami administracji publicznej wszystkich szczebli oraz w postępowaniach przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.